JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje do 10. prosinca 2021. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Belica zajedno s Općim uvjetima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Izjavom o načinu korištenja usluge te obrazloženja predmetne odluke i načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Promjena veličine fonta
Kontrast