JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTA OPĆINE BELICA

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja.

Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Belica se odnose na sljedeće:

  • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000 stanovnika,
  • uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25.03.2021. do 12.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statuta Općine Belica, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Belica na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina@belica.hr

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statuta Općine Belica Općinskog vijeća Općine Belica

Predsjednica Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Belica, Ksenija Novak.

Promjena veličine fonta
Kontrast