Javni poziv

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Belica za 2020. godinu i Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Belica u 2020. godini

Poziv za javno savjetovanje

Obrazac za prijedloge

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2020. godinu

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Belica u 2020. godini

 

Promjena veličine fonta
Kontrast