LOKALNI IZBORI 2021. GODINE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela:

  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_780.html),
  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_781.html) te
  • Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_782.html).

Odluke stupaju na snagu 15. travnja 2021. godine, a objavljene su u NN br. 39/2021.

Promjena veličine fonta
Kontrast