Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Općina Belica, objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE.

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine  trajat će od 6. lipnja 2017. godine do 7. srpnja 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 7. srpnja 2017. godine na adresu Općina Belica, Kralja Tomislava 91, 40319 Belica.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Belica; www.belica.hr

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Belica, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Belica od 2017. do 2022. godine

 

Promjena veličine fonta
Kontrast