NOMAX

Kontakt za pražnjenje septičkih jama:

NoMax d.o.o.
Glavna 65, 40321 Mala Subotica, OIB: 37424883105,

tel. 098/177-0889, mail:jura3611@gmail.com

cijena: 9,35 €/m3 + PDV

nazvati 2-3 dana prije pražnjenja.

Promjena veličine fonta
Kontrast