NOVI CJENIK JAVNE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM OD 01.08.2021.

Kako je došlo do značajnog poskupljenja cijene odlaganja otpada od 01.07.2021. od 31.4% pa do 350%, te rasta drugih troškova poslovanja i činjenici da je djelatnost gospodarenja otpadom  u prošloj godini i u prvom kvartalu ove godine ostvarila gubitak, prisiljeni smo prići korekciji cijena naših usluga vezanih za javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom.

Razlozi za povećanje cijena su sljedeći:

1. Poskupljenje odlaganja sa 01.07.2020. (prosječno povećanje cijene odlaganja iznosi 39,7%)

Miješani komunalni otpad rast iznosi 31,4%, Ostaci iz obrada i otpad sa groblja rast cijene iznosi 43,5%, Obrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 73,9%, Neobrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 326,1%

Procjena godišnjeg novog troška  iznosi  777.000,00 kn

2. Poskupljenje preuzimanja korisnog otpada

Preuzimanje ravnog stakla 440 kn/tona (prije 350 kn/tona), Preuzimanje odjeće 750 kn/tona (prije 0 kn/tona), Preuzimanje tetrapaka 150 kn/tona (prije 0 kn/tona), Problematični otpad iz fiksnog i mobilnog reciklažnog dvorišta cca 40000 kn godišnje

Procjena godišnjeg novog troška cca. do 80.000,00 kn

3. Smanjenje prihoda od korisnog otpada

Papir prije do 1200 kn/tona sada do 700 kn tona. Trošak obrada u sortirnici 400 kn/tona. Ostatak 300 kn/tona, prije ostajalo 800 kn/t

Plastika – 50% se vadi jer nema zainteresiranih za obradu i plaća se 660 kn po toni, ostalih 50% se prodaje po 350 kn/tona prije do 2500 kn/tona. Minimalni prihod se ostvaruje na metalu i na kompostu

Procjena godišnjeg smanjenja prihoda cca. do 40.000,00 kn

4. Rast količina otpada

Količine korisnog otpada ukupno rastu, korisni otpad raste značajno (20% godišnje), dok miješani kod građana stagnira no raste kod pravnih osoba

Procjena godišnjeg novog troška cca. do 25.000,00 kn

5. Povećanje cijene rada

Kako je došlo do povećanja minimalne plaće od 4,6 % (3.250,00 kn na 3.400,00 kn) morali smo uskladiti vrijednost koeficjenta za 2,8%

Procjena godišnjeg novog troška  158.000,00 kn

6. Poskupljenja platnog prometa od strane Banaka za uplate na poslovni račun

Naknada za uplate korisnika putem banke, očekuje se novi trošak u iznosu do 20.000,00 kuna godišnje

Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn

7. Financijsko jamstvo za dozvole za obradu korisnog otpada za naše građevine za gospodarenje otpadom

Očekuje se novi trošak od minimalno 20000 kuna godišnje za bankarska jamstva na iznos od 1,8 milijuna kuna za reciklažni centar i kompostanu. Dodatni problem smanjuje se kreditna sposobnost tvrtke.

Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn

Očekivani ukupni rast troškova godišnje iznosi 1.120.000,00 kuna, što donosi mjesečno poskupljenje javne usluge za jednočlana kućanstva u iznosu od 5,62 kune, za dvočlana kućanstva 7,49 kn i za višečlana kućanstva 11,23 kn. Novi cjenik nalazi se u prilogu objave. Također, želimo naglasiti da i s ovim povećanjem koje iznosi cca. 15,3%, naše cijene će i dalje ostati među najnižima u Hrvatskoj uz najveći opseg usluge uključene u cijenu (npr. dva besplatna odvoza glomaznog otpada do 4m3 i granja do 4m3, dodatna vreća biootpada uz smeđu kantu, dodatne vreće za pelene za djecu do 3 godine).

GKP PRE-KOM D.O.O.

Promjena veličine fonta
Kontrast