Obavijest EKO-FLOR-a korisnicima

eko flor logoPoštovani,

Obraćamo Vam se vezano za obvezu selektivnog odvajanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, a koja obveza je regulirana člankom 54. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji navodi:

Otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada“.

Obzirom da se u navedenom radi o otpadu čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, još jednom naglašavamo važnost i dužnost korisnika usluge na odvojeno odlaganje otpada u spremnike koji su Vam stavljeni na raspolaganje, a sukladno uputi iz letka koji dostavljamo u prilogu.

Istom ukazujemo na prekršajnu odgovornost posjednika otpada koji selektiranje vrši na način suprotan dostavljenim uputama te Vas obavještavamo, kako u slučajevima nepropisno sortiranog otpada, društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. neće preuzimati otpad odvojen i odložen protivno zakonskim propisima i predmetnom letku, obzirom bi navedenim kršili zakonom preuzete obveze.

Molimo Vas da postupate sukladno naprijed navedenom kako bi zajednički doprinijeli smanjenju količine otpada koji završava na odlagalištima, a samim time i očuvanju našeg okoliša.

U Oroslavju, veljača 2015. godine.                                                EKO-FLOR PLUS d.o.o.

 

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.01.2015. DO 31.08.2015. :

KLIKNUTI OVDJE ZA RASPORED!

Upute za odvajanje otpada

Promjena veličine fonta
Kontrast