Obavijest o promjeni podataka GKP-a “PRE-KOM d.o.o.”

GKP PRE-KOM d.o.o.

Hrupine 7B

40323 Prelog

www.pre-kom.hr

e-mail: pre-kom@pre-kom.hr

Telefoni :

Blagajna: 040/645535

Sektor računovodstva: 040/645594

Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244

Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528

Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418

Kompostana: 098 273513

Promjena veličine fonta
Kontrast