Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Belica

Na području Općine Belica provest će se dezinsekcija-suzbijanje komaraca.

Na području naselja Gardinovec dezinsekcija će se provesti 19. rujna u razdoblju od 18,30 do 20,00 sati, a na području naselja Belica 20. rujna u istom vremenskom razdoblju.

Tretman će se provesti preparatom na bazi deltametrina Aqua-K-othrin (Bayer) u koncentraciji 1:9 metodom hladnog zamagljivanja, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odgađa.

Promjena veličine fonta
Kontrast