Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici s područja Općine Belica da prilikom obrađivanja poljoprivrednog zemljišta ne nanose zemlju i raslinje (kukuruz, krumpir) na poljski put sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 20/09) prema kojoj je vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta u cilju održavanja poljskih puteva zabranjeno nanošenje zemlje i raslinja na poljski put.

polje 003

U slučaju da dođe do nanošenja zemlje, šljunka i raznog raslinja vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta obvezni su poljski put vratiti u prvobitno stanje.

Komunalno redarstvo u narednim će danima izvršiti pojačani nadzor poljskih putova, te će vlasnicima odnosno posjednicima poljoprivrednog zemljišta koji se ogluše na ovu obavijest, izreći mandatnu kaznu u skladu s Odlukom o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 20/09) u iznosu od 500,00 kuna.

zemlja na poljskom putu

Promjena veličine fonta
Kontrast