Obilježavanje Dana sporta – Udruga građana Gardruža Gardinovec

„Redovitom tjelesnom aktivnošću čuvajmo zdravlje“

„Igrom do zdravlja“

Udruga građana Gardruža Gardinovec organizirala je niz sportsko-rekreativnih igara za učenike O.Š. Belice-Područne škole Gardinovec i za djecu Dječjeg vrtića Belica -Područnog odjela Gardinovec i time obilježila Svjetski dan sporta.

Na kraju uspješno odrađenih igara djeca su svoje dojmove prepričavala uz okrijepu hladnih napitaka.

 

                                                                    

                                                                      Predsjednica Udruge građana Gardruža

                                                                     Marija Prekupec, dipl.med.techn

Promjena veličine fonta
Kontrast