Objava biračima!

Predsjednik Republike Hrvatske donio je dana 18. ožujka 2014. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je U „Narodnim novinama“ broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.

Objava Ministarstva uprave Klasa: 013-01/14-01/27, Urbroj: 515-03-01-02/4-13-2 od 21. ožujka 2014. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača dostupna je na sljedećem linku: Objava biračima .

Promjena veličine fonta
Kontrast