Obrasci financijskih izvještaja Proračuna za 2015. godine

1. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

2. Obrazac o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

3. Obrazac – Bilanca

4. Obrazac o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

5. Obrazac o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

6. Izvještaj o obvezama

Promjena veličine fonta
Kontrast