Obrazac Zahtjeva za korištenje javne općinske površine za 2015. godinu

Kliknuti ovdje:

Obrazac za korištenje javne općinske površine

PRIJAVE SE ŠALJU NA E-MAIL ADRESU:  komunalniredar@belica.hr

 

Promjena veličine fonta
Kontrast