Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove preventivne sistematske deratizacije na području Općine Belica u 2020. godini

Deratizacija će biti izvršena početkom 21. tjedna 2020. godine sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Belica za 2020. godinu.

 

ODLUKA DERATIZACIJA

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast