Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu ili sitni inventar

Promjena veličine fonta
Kontrast