Održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U subotu, 8. prosinca 2018. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Belica, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

LINK NA NAJAVU SJEDNICE: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-10-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica-2/

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI DNEVNOG REDA:

1. TOČKA: Rasprava po Proračunu za 2019. godinu – prvo čitanje

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2019. GODINU

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

2. TOČKA: Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

3. TOČKA:  Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

4. TOČKA: Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2019. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

5. TOČKA: Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2018. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

6. TOČKA: Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2019. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

7. TOČKA: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportske građevine javne i društvene namjene – prostori za udruge i sportska društva u naselju Belica“

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

8. TOČKA: Odluka o prihvaćanju Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

9. TOČKA: Plan davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

10.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Promjena veličine fonta
Kontrast