Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održana je u Vijećnici Općine Belica
 1. prosinca 2018. godine, s početkom u 19,00 sati

 

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI:

 1. TOČKA: III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2018. godinu
 1. TOČKA: Proračun za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021

           Plan razvojnih programa

 1. TOČKA: Odluka o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2019. Godinu
 1. TOČKA: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 1. TOČKA: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 1. TOČKA: Socijalni program Općine Belica za 2019. godinu
 1. TOČKA: Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2019. godini
 1. TOČKA: Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2019. godini
 1. TOČKA: Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2019. godini
 1. TOČKA: Izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica
 1. TOČKA: Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić” u Čakovcu
 1. TOČKA: Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora HP – Hrvatskoj pošti d.d.

     13. TOČKA: Odluka o utvrđivanju cijena za naplatu usluga te sufinanciranju boravka djece upredškolskim ustanovama

 

Izvod iz Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Link na najavu sjednice: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-11-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica-2/

 

Promjena veličine fonta
Kontrast