Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U četvrtak 19. ožujka 2015. godine, održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

 

LINK NA NAJAVU SJEDNICE:

https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-11-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

https://www.belica.hr/wp/izmjene-i-dopune-dnevnog-reda-11-sjednice-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

 

NA SJEDNICI SU DONIJETI SLJEDEĆI AKTI:

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2014. GODINU

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BELICA U 2014. GODINI

5. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BELICA U 2014. GODINI

6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE BELICA U 2014. GODINI

7. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BELICA

8. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA DJEČJEG VRTIĆA BELICA ZA 2014. GODINU

Izvršenje Financijskog plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Belica za 2014. godinu

9. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2014. GODINE (odluka izvješće načelnika 7-12-11

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2014. GODINE

10. ODLUKA O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU OPĆINE BELICA

11. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BELICA

12. PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE BELICA U 2015. GODINI

 13. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U DRUŠTVENOM DOMU GARDINOVEC

14. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE

 

Promjena veličine fonta
Kontrast