Održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održana je dana 21. ožujka 2019. godine.

Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-13-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica-2/

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI:

 1. TOČKA: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu (6. razina)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu (4. razina)

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

2. TOČKA: Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Belica za 2018. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 1. TOČKA: Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Izvještaj o izvršenju Socijalnog programa Općine Belica u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Belica za 2018. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Belica

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski   načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2018. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Belica za 2018. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o.

Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine Belica za 2018

OTP_Obrazac IRDJU_Belica 2018

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o komunalnom redu na području Općine Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Općine Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Općine Belica od 2017. do 2019. godine
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Izmjene Plana davanja koncesija Općine Belica u 2019. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Belica obavljaju temeljem koncesije
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Odluka o visini naknade za zakup poslovnog prostora ordinacije obiteljske medicine u Ambulanti Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2019. godinu

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast