Održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-14-sjednica-opcinskog-vijeca/

 

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI:

1. odluka-o-koeficijentima-za-obračun-plaća-SLUŽBENIKA-I-NAMJEŠTENIKA

2. izmjene odluke o komunalnom doprinosu

3. ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U 2019. GODINI

4. Odluka-o-imenovanju-ravnateljice-dječjeg-vrtića-Belica

5. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Belica

6. TOČKA: Prijedlog Odluke o otkupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta za potrebe formiranja građevinskih čestica u skladu s Urbanističkim planom uređenja područja „Mostišće“ u Belici

7. TOČKA: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Belica

8. TOČKA: Prijedlog Odluke o usvajanju o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

9. TOČKA: Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Belica za 2019. godinu

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE

Promjena veličine fonta
Kontrast