Održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine, s početkom u 19,30 održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu sjednice: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-14-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

DNEVNI RED:

TOČKA 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015.

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnje Izvršenje Proračuna 2015.

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 2.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.godine

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 1.-6.2015. GODINE

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 3.

Odluka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja stambene zone Travnik

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 4.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Jug

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 5.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 6.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 7.

Izmjene Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 8.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2015. godine

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 9.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2015. godine

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 10.

Odluka o podršci rada produženog boravka djece u Osnovnoj školi Belica

– predlagatelj je općinski načelnik (obrazloženje ravnatelj Osnovne škole Belica)

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 11.

Izmjena Odluke o javnim priznanjima Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 12.

Ostala pitanja i prijedlozi

 

Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Promjena veličine fonta
Kontrast