Održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 18,05 sati u Vijećnici Općine Belica održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2019. godinu
 1. Proračun za 2020. i projekcije Proračuna za 2021. i 2022.

Plan razvojnih programa 2020

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2020. godinu
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 1. Socijalni program Općine Belica za 2020. godinu
 1. Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2020. godini
 1. Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2020. godini
 1. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Belica za 2020. godinu
 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2020. godini
 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 3. Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Belica

Prijedlog 3. izmjena Statuta Dječjeg vrtića Belica

 1. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Belica
 1. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Belica za razdoblje od 2018. do 2021. godine

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021. GODINE

 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Promjena veličine fonta
Kontrast