Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U četvrtak, 16. lipnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati

u Vijećnici Općine Belica

održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Link na najavu sjednice: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-19-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

DNEVNI RED:

1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Belica za 2015. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

2. TOČKA: Prijedlog 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

3. TOČKA: Prijedlog 1. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

4. TOČKA: Prijedlog 1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

5. TOČKA: Prijedlog Odluke o ustroju Registra imovine Općine Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

6. TOČKA: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011.

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

7. TOČKA: Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Belica u Lokalnu akcijsku grupu ″Međimurski doli i bregi″

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

8. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Belica u Skupštini udruge LAG Međimurski doli i bregi

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

9. TOČKA: Prijedlog Odluke o prodaji dijela parcele k.č.br. 6105/2, k.o. Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

10. TOČKA: Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

11. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Izvod iz Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica izvod iz zapisnika sa 19. sjednice

Promjena veličine fonta
Kontrast