Održana je 20. sjednica Općinskog vijeća

U petak, 12. kolovoza 2016. godine

održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Link na najavu sjednice:  https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-20-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2016. godinu
 1. TOČKA: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
 1. TOČKA: 2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 1. TOČKA: 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 1. TOČKA: Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Mostišće“ u Belici
 1. TOČKA: Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Općine Belica od 2014. do 2016. godine
 1. TOČKA: Izmjene Plana davanja koncesija Općine Belica u 2016. godini
 1. TOČKA: Odluka o stjecanju poslovnog udjela društva GKP PRE-KOM d.o.o.
 1. TOČKA: Odluka o povjeravanju javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za Općinu Belica
 1. TOČKA: Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 1. TOČKA: Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu Društvenog doma Belica
 1. TOČKA: Odluka o o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu Društvenog doma Gardinovec
 1. TOČKA: Odluka o davanju na korištenje i održavanje dijela parcele k.č.br. 4656/3, k.o. Belica
 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2016. godine
 1. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2016. godine
 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA: IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE

ZAPISNIK: ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE

Promjena veličine fonta
Kontrast