Održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak 23. lipnja 2020. godine održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

 

Donjeti su slijedeći akti:

1. TOČKA: Odluka o dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava Grada Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Čakovec

2. TOČKA: Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Belica u 2020. godini

3. TOČKA: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Belica za 2020. godinu

4. TOČKA: Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Belica za 2020. godinu

5. TOČKA: Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabio – nerazvrstane ceste

6. TOČKA: Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Belica

7. TOČKA: Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga kao povremenog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Belica

8. TOČKA: Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Belica

IZVOD IZ ZAPISNIKA-SA-21.-SJEDNICE-OV-OB

 

Sjednica je održana u Društvenom domu Belica zbog situacije s COVID-19, kako bi se održavao razmak.

2

Promjena veličine fonta
Kontrast