Održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U srijedu, 21. prosinca 2016. godine održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu sjednice; https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-22-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

DNEVNI RED;

 1. TOČKA: 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2016. godinu
 1. TOČKA: 3. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 1. TOČKA: Proračun za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019.  – viša razina

         Proračun za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019.

 1. TOČKA: Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2017. godinu
 1. TOČKA: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 1. TOČKA: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 1. TOČKA: Socijalni program Općine Belica za 2017. godinu
 1. TOČKA: Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2017. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2017. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2017. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora: HP – Hrvatskoj pošti d.d.
 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2017. godinu

         Provedbeni plan

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2016. godinu

        Analiza sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2016. godinu

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2017. godinu

          Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2017. godinu

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Strateško razvojnog programa Općine Belica do 2020. godine
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o odobrenju podzakupa poslovnih prostorija u Društvenom domu Belica
 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi
Promjena veličine fonta
Kontrast