Održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

31. srpnja 2017. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

DONIJETI AKTI:

1. TOČKA: Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Belica

2. TOČKA: Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

3. TOČKA: Odluka o izboru članova Odbora za financije i proračun

4. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

5. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Odbora za procjenu, prodaju, kupnju i zakup imovine te provođenje natječaja

6. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda

7. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

8. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća

9.  TOČKA: Odluka o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, turizam i suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave

10. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Uprave groblja Belica

 11.  TOČKA: Odluka o imenovanju članova Uprave groblja Gardinovec

 12. TOČKA: Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za javna priznanja

13. TOČKA: Odluka o općinskim porezima Općine Belica

OBRAZLOŽENJE U PRIJEDLOG ODLUKE

14. TOČKA: Odluka o mjerama poticanja uređenja nekretnina na području Općine Belica

15. TOČKA: Odluka o koeficijentima za obraćun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica

16. TOČKA: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

17. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

Promjena veličine fonta
Kontrast