Održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U petak, 15. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-4-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

Donijeti akti:

1. TOČKA: Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

2. TOČKA: I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

3. TOČKA: Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

 –  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

4. TOČKA: Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine belica kada dužnost obavljaju profesionalno

      –  predlagatelj je općinski načelnik

      – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

5. TOČKA: Odluka o visini naknada Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost ne obavljaju profesionalno

     –  predlagatelj je općinski načelnik

        – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

6. TOČKA: Odluka o naknadama za rad vijećnicima Općinskog vijeća i članovima njihovih radnih tijela

    –  predlagatelj je općinski načelnik

       – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

7. TOČKA: Odluka o podršci rada produženog boravka djece u Osnovnoj školi Belica

    –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 8. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godine

     –  predlagatelj je općinski načelnik

     – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

9. TOČKA: Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godini

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  10. TOČKA: Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena za naplatu usluga te sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

11. TOČKA: Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja poljoprivrede u kontekstu ruralnog razvoja Općine Belica

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Izvod iz Zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Promjena veličine fonta
Kontrast