Održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-5-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

Dnevni red:

 1. TOČKA: Rasprava po Proračunu za 2018. godinu – prvo čitanje
 1. TOČKA: Odluka o Izmjeni 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica
 1. TOČKA: Odluka o Izmjeni Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost ne obavljaju profesionalno
 1. TOČKA: Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaća i naknada, te ostalih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost obavljaju profesionalno
 1. TOČKA: Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora HP – Hrvatskoj pošti d.d.
 1. TOČKA: Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Belica

javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-opcinskog-savjeta-mladih

obrazac-1-obrazac-za-prijavu-kandidata-1

obrazac-2-izjava-o-prihvacanju-kandidature

 1. TOČKA: Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Belica
 1. TOČKA: Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 1. TOČKA: Odluka o promjeni sjedišta Općine Belica
 1. TOČKA: Odluka o komunalnom redu
 1. TOČKA: Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Belica
 1. TOČKA: Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 1. TOČKA: Odluka o otkupu uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora u Društvenom domu Belica
 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

 

Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Belica

Promjena veličine fonta
Kontrast