Održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

23.12.2013. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE

DONIJETI SU SLJEDEĆI AKTI:

1.      Proračun Općine Belica za 2014.

PRORAČUN OPĆINE BELICA ZA 2014. GODINU

Plan razvojnih programa (UZ PRORAČUN)

2.      Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2014.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

3.      Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

4.      Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

5.      Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Belica u 2014.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE BELICA ZA 2014. GODINU

6.      Program javnih potreba u kulturi Općine Belica za 2014.

Program javnih potreba u kulturi OPĆINE BELICA ZA 2014. GODINU

7.      Program javnih potreba u sportu Općine Belica za 2014.

Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2014

8.      Odluka o financiranju političkih aktivnosti Općine Belica u 2014.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti

9.      Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Belica za 2013. godinu

Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Belica za 2013. godinu

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Belica za 2014. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Belica za 2014. godinu

11.Odluka o utvrđivanju statusa Općine Belica u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec

Odluka o utvrđivanju statusa Općine Belica u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec

12. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

13.Odluka o prijenosu imovine Općine Belica – Osnovnoj školi Belica

Odluka o prijenosu imovine Općine Belica – Osnovnoj školi Belica

14. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

15.Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora: HP – Hrvatska pošta d.d.

ODLUKA O PRODUŽENJU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA HP – HRVATSKA POŠTA D.D.

Promjena veličine fonta
Kontrast