Održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

21.  prosinca 2017. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. TOČKA: 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Belica za 2017. godinu
 1. TOČKA: Proračun za 2018. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.

Obrazlozenje-proracuna-za-2018

 1. TOČKA: Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2017. godinu
 1. TOČKA: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 1. TOČKA: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 1. TOČKA: Socijalni program Općine Belica za 2018. godinu
 1. TOČKA: Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2018. godini
 1. TOČKA: Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2018. godini
 1. TOČKA: Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini
 1. TOČKA: Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 1. TOČKA: Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2018. godinu                                                             Provedbeni-plan-unapredenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2018. godi

    12. TOČKA: Zaključak o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Općini Belica za  2017.godinu                                                                                                                                                                        Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2017. godinu

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2018. godinu

Plan-razvoja-sustava-civilne-zastite

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o porezima Općine Belica

     15.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Zapisnik-sa-6-sjednice-opcinskog-vijeca-opcine-belica

Izvod-iz-Zapisnika-sa-6-sjednice-ov-ob

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast