Održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Dana 15. ožujka 2018. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu sjednice: https://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-7-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

Donijeti su sljedeći akti:

 1. TOČKA: GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: ZAKLJUČAK O USVAJANJU OBRAČUNA PRIHODA I RASHODA DJEČJEG VRTIĆA BELICA ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
 1. TOČKA: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE 1. izmjena i dopuna PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2018. GODINU

 1. TOČKA: IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: PLANA DAVANJA KONCESIJA OPĆINE BELICA U 2018. GODINI
 1. TOČKA: ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA                                                     

   14.TOČKA: ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU BELICA

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Belica

 1. TOČKA: ODLUKA O DONOŠENJU PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: ODLUKA O MJERAMA POTICANJA UREĐENJA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA

17.TOČKA: ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BELICA

IZVJEŠĆE GKP PRE-KOM d.o.o.

Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine BELICA za 2017. godinu

18.TOČKA: ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017. GODINE

 1. TOČKA: ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPIS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA “IZVOĐENJE RADOVA RADOVA DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE DJEČJEG VRTIĆA BELICA

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

IZVADAK IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

Promjena veličine fonta
Kontrast