Održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Dana 12. lipnja 2014. godine,  u Vijećnici Općine Belica održala se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Donijeti su sljedeći akti:

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija Općine Belica od 2014. – 2016. godine

2. Plan davanja koncesija Općine Belica u 2014. godini

3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija Općine Belica

4. Zaključak o potrebi izrade (Prjekta proširenja) – Plana uređenja groblja Belica

5. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zapadnog dijela Ulice N. Š. Zrinski u Belici

6. Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Belica

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja u Općini Belica u 2014. godini

8. Zaključak o davanju suglasnosti na 2. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Belica (2. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Belica)

 

Izvod iz Zapisnika:

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Zapisnik:

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

Promjena veličine fonta
Kontrast