Održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada

Dana 21. svibnja 2016. godine u vremenu od 8,00 do 11,00 sati održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma kod nekadašnjeg veterinarskog punkta u Belici. 
Akcija je organizirana u suradnji sa ovlaštenim sakupljačima te vrste otpada: za EE otpad Duma Elektronika iz Varaždina, za gume Gummimpeks iz Varaždina a za tekstil Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca.
.
Odaziv mještana bio je jako dobar što pokazuju i brojke o sakupljenim količinama otpada: 
– EE otpad: 2.750 kg,
– gume: 1.000 kg,
– tekstil: 1.070 kg.
Promjena veličine fonta
Kontrast