Održat će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održat će u Vijećnici Općine Belica
 1. prosinca 2018. godine, s početkom u 19,00 sati

 

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2018. godinu
 1. Prijedlog Proračuna za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2019. Godinu 
 1. TOČKA: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 1.  TOČKA: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2019. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2019. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2019. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2019. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić” u Čakovcu
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora HP – Hrvatskoj pošti d.d.

     13.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Promjena veličine fonta
Kontrast