Održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine, s početkom u 19,30 održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

 

Poziv za 14. sjednicu

 

DNEVNI RED:

TOČKA 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015.

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 2.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izviješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.godine

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 3.

Odluka o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja stambene zone Travnik

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 4.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Jug

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 5.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 6.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 7.

Izmjene Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 8.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2015. godine

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 9.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2015. godine

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 10.

Odluka o podršci rada produženog boravka djece u Osnovnoj školi Belica

– predlagatelj je općinski načelnik (obrazloženje ravnatelj Osnovne škole Belica)

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 11.

Izmjena odluke o javnim priznanjima Općine Belica

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

TOČKA 12.

Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast