Održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održat će se u Vijećnici Općine Belica 11. lipnja 2019. godine, s početkom u 19,00 sati.

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o I. Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Belica u 2019. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o otkupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta za potrebe formiranja građevinskih čestica u skladu s Urbanističkim planom uređenja područja „Mostišće“ u Belici
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

…77.  TOČKA: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o usvajanju o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Belica za 2019. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast