Održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

Dana 4. prosinca 2019. godine s početkom u 18,00 sati održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Dnevni red:

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

2. TOČKA: Prijedlog Odluke o porezima Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

  3. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Belica za razdoblje od 2020. do 2022. godine

TROGODIŠNJI (SREDNJOROČNI) PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2020. GODINE

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

4. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana davanja koncesija Općine Belica u 2020. godini

PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE BELICA U 2020. GODINI

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

5. TOČKA: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

6. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Belica za 2020. godinu

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE BELICA ZA 2020. GODINU

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

7. TOČKA: Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi formiranja UK1 u Gospodarskoj zoni Sjever u Belici

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

8. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Društvenom domu Gardinovec

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

9. TOČKA: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Belica

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BELICA

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 …

10. TOČKA: Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore referenta – komunalni i poljoprivredni redar

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

11. TOČKA: Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

12.TOČKA: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

13. TOČKA: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 …

14. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Belica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

PLAN DJELOVANJA OPĆINE BELICA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 …

15. TOČKA: Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

16. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Belica za 2019. godinu

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA ZA 2019. GODINU

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

17. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Belica za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BELICA ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

18. TOČKA: Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Belica za razdoblje od 2020. do 2023. godine

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINE

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast