Održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U utorak, 22. prosinca 2015. godine, s početkom u 18:00 sati

u Vijećnici Općine Belica

održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

DNEVNI RED:

 

 1. TOČKA: Prijedlog Proračuna za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018.

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

2. TOČKA: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2015. Godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

3. TOČKA: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

4. TOČKA: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

5. TOČKA: Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

6. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2016. godini

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

7. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2016. godini

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

8. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2016. godini

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

9. TOČKA: Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora: HP – Hrvatskoj pošti d.d.

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

10. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Gardinovcu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

11. TOČKA: Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

12. TOČKA: Prijedlog Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski       načelnik, Zvonimir Taradi

 

13. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2015. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2015. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

14. TOČKA: Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Belica za period od 2016. do 2019. godine

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Belica za period od 2016. do 2019. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

15. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2016. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

16. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2016. Godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2016. Godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

17. TOČKA: Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Mostišće u Belici

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

18. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast