Održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Belica održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2019. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Proračuna za 2020. i projekcije Proračuna za 2021. i 2022.
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2020. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2020. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2020. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2020. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Belica za 2020. godinu
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2020. godini
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 3. Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Belica

Prijedlog 3. izmjena Statuta Dječjeg vrtića Belica

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Belica
 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Belica za razdoblje od 2018. do 2021. godine

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BELICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021. GODINE

 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast