Održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održat će se u Vijećnici Općine Belica,

u petak, 12. kolovoza 2016. godine,

s početkom u 19,00 sati

DNEVNI RED:

1. TOČKA: Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

2. TOČKA: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

3. TOČKA: Prijedlog 2. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

4. TOČKA: Prijedlog 2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

5. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Mostišće“ u Belici

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

6. TOČKA: Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela društva GKP ________

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

7. TOČKA: Prijedlog Izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Općine Belica od 2014. do 2016. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

8. TOČKA: Prijedlog Izmjena Plana davanja koncesija Općine Belica u 2016. godini

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

9. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu Društvenog doma Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

10. TOČKA: Prijedlog Odluke o o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu Društvenog doma Gardinovec

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

11. TOČKA: Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i održavanje dijela parcele k.č.br. 4656/3, k.o. Belica

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

12. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2016. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

13. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2016. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

14. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

IZMJENA I DOPUNA DNEVNOG REDA:

IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

Promjena veličine fonta
Kontrast