Održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U srijedu 21. prosinca 2016. godine održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2016. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog 3. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. Prijedlog Proračuna za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019.
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2017. Godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

     7.  TOČKA: Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2017. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2017. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2017. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2017. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora: HP – Hrvatskoj pošti d.d.
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2017. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2017. godinu 

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2016. godinu

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI BELICA ZA 2016. GODINU

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2017. Godinu

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BELICA ZA 2017. GODINU

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Strateško razvojnog programa Općine Belica do 2020. godine
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

     17. Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast