Održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održat će se

16 .ožujka 2017. godine, s početkom u 19,00 sati

 …

DNEVNI RED:

1. TOČKA: Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2016. godinu

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

2. TOČKA: Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

3. TOČKA: Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

4. TOČKA: Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2016. godini

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

5. TOČKA: Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2016. godini

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

.

6. TOČKA: Prijedlog Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Belica u 2016. godini

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

7. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

.

8. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju izvršenja financijskog plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Belica u 2016. godini

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

9. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

10.TOČKA: Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

11. TOČKA: Prijedlog Odluke o pristupanju međunarodnoj strategiji «Zero Waste 2020.»

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

12. TOČKA: Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Belica «rekonstrukcija predškolske ustanove – postojećeg dječjeg vrtića (dogradnja i adaptacija), 3. skupine»

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

13. TOČKA: Prijedlog Odluke o prestanku važenja odluke o općinskim porezima i Odluke o prirezu porezu na dohodak

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

14. TOČKA: Prijedlog Odluke o produžetku zakupa poljoprivrednog zemljišta katastarska čestica broj 6105/21, katastarska općina Belica

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

15. TOČKA: Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija od 2017. do 2019. godine

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 .

16. TOČKA: Prijedlog Plana davanja koncesija Općine Belica u 2017. godini

 predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 .

17. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Belica za 2016. godinu

Izvješće

predlagatelj je općinski načelnik

predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 .

18. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

Promjena veličine fonta
Kontrast