Održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća

 

U četvrtak, 20.12.2012. godine, u 19,00 sati održat će se 23. sjednica Općinskog vijeća.

1. PRORAČUN OPĆINE BELICA ZA 2013. GODINU

2. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2013. GODINU

3. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU

4. PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE BELICA ZA 2013. GODINU

6. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BELICA ZA 2013. GODINI

7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BELICA U 2013. GODINI

8. ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI U 2013. GODINI

9. PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOGA I REGISTRATURNOG GRADIVA

POSEBAN POPIS GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

10. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BELICA

11. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE B E L I C A

NASLOVNA – Izmjene i dopune Plana Z i S

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE BELICA

12. ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR

13. PROGRAM JAVNIH RADOVA ZA 2013. GODINU

 

Promjena veličine fonta
Kontrast