Održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica održat će se u Vijećnici Općine Belica,

u petak, 15. rujna 2017. godine, s početkom u 19,00 sati

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2017. godinu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

3. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

 –  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 4. TOČKA: Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine belica kada dužnost obavljaju profesionalno

      –  predlagatelj je općinski načelnik

      – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

5. TOČKA: Prijedlog Odluke o visini naknada Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost ne obavljaju profesionalno

     –  predlagatelj je općinski načelnik

        – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  1. TOČKA: Prijedlog Odluke o naknadama za rad vijećnicima Općinskog vijeća i članovima njihovih radnih tijela

    –  predlagatelj je općinski načelnik

       – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

  1. TOČKA: Prijedlog Odluke o podršci rada produženog boravka djece u Osnovnoj školi Belica

    –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  1.   TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Belica u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godine

     –  predlagatelj je općinski načelnik

     – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

  1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima DVD-a Gardinovec u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2017. godini

   –  predlagatelj je općinski načelnik

    – predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

  1. Ostala pitanja i prijedlozi
Promjena veličine fonta
Kontrast