Održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica će se održati u Vijećnici Općine Belica,

27. studenog 2017. godine s početkom u 19,00 sati.

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Rasprava po Proračunu za 2018. godinu – prvo čitanje

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o Izmjeni 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost ne obavljaju profesionalno

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Izmjene Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaća i naknada, te ostalih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Belica kada dužnost obavljaju profesionalno

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora HP – Hrvatskoj pošti d.d.

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Belica

javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-opcinskog-savjeta-mladih

obrazac-1-obrazac-za-prijavu-kandidata-1

obrazac-2-izjava-o-prihvacanju-kandidature

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o komunalnom redu

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA:Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Belica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o otkupu uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora u Društvenom domu Belica

–  predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,  Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi
Promjena veličine fonta
Kontrast