Održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća!

123

U ponedjeljak, 23. prosinca 2013. godine, s početkom u 18,00 sati – održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

.

.DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Proračuna Općine Belica za 2014. (materijal u prilogu )
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2014. (materijal u prilogu)
 3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. (materijal u  prilogu )
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. (materijal u prilogu )
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Belica u 2014. (materijal u prilogu )
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica za 2014. (materijal u prilogu )
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica za 2014. (materijal u prilogu )
 8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti Općine Belica u 2014. (materijal u prilogu )
 9. Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Belica za 2013. godinu (materijal u prilogu )
 10.  Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Belica za 2014. godinu (materijal u prilogu )
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa Općine Belica u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec (materijal u prilogu )
 12.  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (materijal u prilogu )
 13. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine Općine Belica – Osnovnoj školi Belica (materijal u prilogu )
 14.  Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (materijal u prilogu )
 15. Ostala pitanja i prijedlozi

Materijali:

1. PRORAČUN OPĆINE BELICE ZA 2014. GODINU

2. Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.

5. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Belica u 2014.

6. Program javnih potreba u kulturi Općine Belica za 2014.

7. Program javnih potreba u sportu Općine Belica za 2014.

8. Odluka o financiranju političkih aktivnosti Općine Belica u 2014.

9. Analiza stanja zaštite i spašavanja u Općini Belica za 2013. godinu

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Belica za 2014. godinu

11. Odluka o utvrđivanju statusa Općine Belica u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec

12. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

13. Odluka o prijenosu imovine Općine Belica – Osnovnoj školi Belica

14. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast