Održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

21. prosinca 2017. godine u Vijećnici Općine Belica, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica – s početkom u 19,00 sati.

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Belica za 2017. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Proračuna za 2018. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.

obrazloženje Proračuna za 2018.

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2017. Godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

.

 1. TOČKA: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2018. godinu
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2018. godinu

Provedbeni-plan-unapredenja zaštite od požara na području Općine Belica za 2018. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2017. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Belica za 2017. godinu

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2018. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Belica za 2018. godine

 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

 1. TOČKA: Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o porezima Općine Belica
 • predlagatelj je općinski načelnik
 • predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik, Zvonimir Taradi

 

     15.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast